Abdul-selam Selami: Zhvillojmë vendet rurale

Intenzivisht punohet në ndërtimim e sistemit të kanalizimit në fshatin Desovë të Dollnenit,

Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Dollnenit,
Vendet rurale po ndryshojnë projektet e miratuara nga Agjencia po japin frytin e vet, shkruan Selami në Facebook.