Ademi: Bashkëpunimi dhe mbështetja e MASH-it ndaj komunës së Bërvenicës do të vazhdojë

“Bashkëpunimi dhe mbështetja e MASH-it ndaj komunës së Bërvenicës do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2020 dhe më tej.

*Nga takimi me kryetarin e komunës së Bërvenicës, mikun tim, Enver Pajazitin.” – thotë Ademi