Ademi: MASH edhe më tej mbetet partner dhe përkrahës kryesor në zhvillimin dhe avancimin e punës shkencore-kërkimore

“Ministria e Arsimit dhe Shkencës edhe më tej mbetet partner dhe përkrahës kryesor në zhvillimin dhe avancimin e punës shkencore-kërkimore në shtetin tonë.

*Nga fjalimi im i sotëm në Konferencën vjetore për zgjerim të Konsorciumit evropian të arkivave të të dhënave në shkencat shoqërore (CESSDA) e bashkëorganizuar nga Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, Instituti i hulumtimeve sociologjike dhe politiko-juridike.” – thotë Ademi