Agim Nuhiu: Ministria e Drejtësisë, inicion reformimin e Agjencisë për Zbulim

Organet dhe institucionet e sistemit janë për qytetarët dhe për shtetin, ka potencuar zëvendës ministri i Ministrisë së Drejtësisë, z. Agim Nuhiu, i cili po dëshmon performancë të lartë në dikasterin e drejtësisë.

Pas themelimit dhe reformimin e drejtorive, Ministria e Drejtësisë, ka iniciuar edhe reformimin e Agjencisë për Zbulim, ka cekur z. Agim Nuhiu, zëvendës ministër në këtë ministri.

Postimi i plotë i z. Nuhiu është si vijon:

Pas themelimit të Agjencisë Teknike Operative dhe pas reformimit të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim, Ministria e Drejtësisë inicoi edhe reformimin e Agjencisë për Zbulim!
Organet dhe institucionet e sistemit janë për qytetarët dhe për shtetin!