Aksion i kordinuar kundra prerjeve illegale te drunjëve

Në disa lokacione në vendin e quajtur Borula, rajoni i Prilepit, dje është zhvilluar aksioni i koordinuar operativ “Gora” nga SPB Manastir-OVR Prilep – RKKR, Departamenti i Policisë Kriminale dhe Departamenti për
Operacione speciale policore me mbështetjen e NP Pyjeve Kombëtare dhe kontrollit të brendshëm të NP Pyjeve Kombëtare, tha MPB.

U ndaluan. I.A. (35), S. A. (58), A. (27) Д. А. (25), N. М. (26), М. A. (24), A. A. (41), Sh. (41), П. K (42) të gjithë nga Prilepi, si dhe shtatë të mitur.

Pas dokumentimit të materialit zyrtar, në Prokurorinë Publike Prilep do t’i drejtohet kallëzim penal nga neni 226 “Shkatërrimi i pyjeve” të Kodit Penal të RSM.
Këte INFORMATË e konfirmuan edhe nga NP Pyjet Nacionale.