Ambasadori i Shqipërisë vizitoi Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës

Në ambientet e Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës sot u zhvillua takim ndërmjet drejtorit të Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës, Ylber Sela, dhe Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Fatos Reka.

Në takim u diskutuan një sërë çështjesh të cilat janë të një rëndësie thelbësore për funskionimin e Agjencisë dhe ndërmarrjen e masave për përballjen e sfidave.

Gjatë takimit, drejtori Sela e njoftoi Ambasadorin Reka në lidhje me punën e deritanishme të Agjencisë si dhe hapat e mëtutjeshme që Agjencia do t’i ndërmarrë.

Ambasadori Reka shprehu gatishmërinë për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë dhe institucioneve përkatëse në R. e Shqipërisë në të ardhmen.

Ambasadori Reka theksoi se beson që, falë vendosmërisë dhe gatishmërisë së drejtorit të Agjencisë dhe ekipit të tij, do të ketë përparim zbatimi i gjuhës shqipe, gjë e cila është në të mirë të vendit.

“Për faktorin shqiptar në RMV është një arritje e madhe miratimi dhe zbatimi i Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve dhe kjo paraqet një mundësi për zbatim të një gjuhe korrekte, standarde, pa dialektizma, siç e meriton gjuha shqipe”, tha Ambasadori Reka.
—————————————————————————-
Амбасадорот на Албанија ја посети Агенцијата за примена на јазикот

Во просториите на Агенцијата за примена на јазикот денеска имаше средба помеѓу директорот на Агенцијата за примена на јазикот, Илбер Села, и Амбасадорот на Република Албанија во Република Северна Македонија, Фатос Река.

На средбата се дискутираа низа прашања кои се од суштинска важност за функционирањето на Агенцијата и преземањето мерки за справување со предизвиците.

За време на состанокот, директорот Села го информираше Амбасадорот Река за тековната работа на Агенцијата, како и за следните чекори што ќе ги преземе Агенцијата.

Амбасадорот Река изрази подготвеност за соработка помеѓу Агенцијата и соодветните институции во Република Албанија во иднина.

Амбасадорот Река истакна верба дека, благодарение на решеноста и подготвеноста на директорот на Агенцијата и неговиот тим, ќе има напредок во примената на албанскиот јазик, што оди во полза на земјата.

„За албанскиот фактор во РСМ е големо достигнување усвојувањето и примената на Законот за употреба на јазиците и ова претставува можност за примена на коректен, стандарден и јазик без дијалектизми, како што ѝ личи на албанскиот јазик“, рече Амбасадорот Река.
————————————————————————
The Ambassador of Albania visited the Agency for Implementation of the Language

In the premises of the Agency for Implementation of the Language, today a meeting was held between the director of the Agency for Implementation of the Language, Ylber Sela, and the Ambassador of the Republic Albania in the Republic of North Macedonia, Fatos Reka.

In the meeting were discussed a series of issues which are of a fundamental importance for the functioning of the Agency and for undertaking of measures to deal with the challenges.

During the meeting, Sela informed the Ambasador Reka about the work of the Agency, as well as the next steps that the Agency will initiate. Ambassador Reka expressed the readiness for cooperation with the Agency and respective institutions in the Republic of Albania in the future.

Ambassador Reka emphasized his belief, that thanks to the determination and readiness of the director of the Agency and his team, there will be progress in implementing the Albanian language, which is in the best of the country.

“For the Albanian factor in RNM it is a great achievement of adoption and implementation of the Law on the Use of the Languges and this is an opportunity for implementation of a correct, standard language, without dialectisms, as the Albanian language deserves”, said Ambassador Reka.

Shkup/Скопје/Skopje,

3.7.2019