Atë që se bën shteti e bën kompania “FRUTEX”, mbulon sigurimin shëndetësor të punëtorëve

Kompania “Frutex” nga muaji Shkurt do të marrë përsipër mbulimin financiar të sigurimit shëndetsorë, për të gjithë puntorët e vet për aq kohë sa instuticionet e vendit, nuk janë në gjendje të implementojnë ligjin mbi sigurimin shëndetësorë.
Sh.P.