Azmanov: Njerëz nga policia financiare i dhanë Boki-t 13 dokumente për të më reketuar

Policia Financiare erdhi në Nastya dhe kërkoi dokumentet që lidhen me blerjen e faqes në Taftalixhe, ku ranë dakord me ish-pronarëve privatë të pjesës së tokës e çmimit të paguar në solemnizacijata marrëveshjen e blerjes, dhe pjesa më e madhe e çmimit për tu paguar në përqindje të asaj që mund të ndërtohet në të njëjtin vend pas një skice skicimi nga ish-pronarët. Në të njëjtin moment kur ju bëni një kontratë e shitjes për dy vende kyçe, një për çmimin e 750.000 euro, dhe tjetra për çmimin e 368,000 euro, nënshkruar marrëveshje për të rregulluar të drejtat dhe detyrimet reciproke, përgatitur nga pretendimet e tyre avokat i në marrëveshjen e parë duhet të paguajmë 18 përqind të asaj që mund të ndërtohet plus një komision për ndërmjetësim prej 1 përqind, gjithsej 19 përqind, dhe në vendin tjetër ata duhet të paguajnë 23 përqind të asaj që mund të ndërtohet. Skica e kontratave në vetvete mund të shihet si propozim nga ish-pronarët e vendit që e shesin dhe na shesin tokën dhe tashmë u bënë prona jonë me një çmim shumë të ulët, siç kemi treguar dhe ata garantojnë në të njëjtat kontrata që ata do të ndërtojnë DUP sipas skemës që sugjeruan. Ishte e tyre, dhe interesi i tyre i vetëm ishte të merrnin një shenjë më të madhe, me lartësi më të madhe, sepse ata duhet të kishin marrë me çmimin e shitjes dhe 19 përqind në rastin e parë dhe 23 përqind në të dytin. Nga marrëveshjes solemnized tregon qartë se çdo gjë është në përputhje me ligjet dhe janë ekzaminuar nga avokatët në firmën tonë, shitësit avokat dhe avokati tonë dhe noteri në fund, dhe ajo është në lidhje pastër debitor-besimit marrëdhënie kontraktuale.