Bajram Rexhepi në Selanik, diskutime intensive për interkoneksion

Z. Bajram Rexhepi, Drejtor ekzekutiv i Resurseve Energjetike Nacionale, ndodhet për vizitë zyrtare në Selanik, ku është i preokupuar dhe prioritizim të çështjes së gazit.

Z. Bajram Rexhepi, ka zhvilluar diskutime intensive rreth transmisionit të gazit, DESFA, me qëllim të arritjes së marrëveshjes finale për interkoneksion.

Z. Rexhepi ka publikuar në rrjetin social foto nga takimi, me ç’rast e ka përcjellur me komentin si vijon:

Në diskutime intenzive me menaxhmentin e operatorit grek te transmisionit te gasit – DESFA, për të arritur marrëveshjen finale të interkonekcionit.