Bekteshi e mbajti fjalën:”Strizhak përsëri çlirohet për dashamirët e natyrës”

Sot, 3 gusht 2019 filloi tërheqja e mekanizmit të AD Ilinden Strugë nga lokaliteti Strizak. Siç dihet nën presionin e popullatës së Labunista më 1 korrik 2019 u mblodhën në një tubim të madh qytetarët të cilët zgjodhën të ashtuquajturin Bordi i Shpëtimit të Labunishtës me 10 anëtarë për t’u marrë me dhimbjet e banorëve të Labunishtës, guroren dhe prerjen masive të pyllit.Anëtarët e Bordit u takuan me institucionet kompetente në Shkup dhe Strugë, dhe ankesat iu dërguan edhe Kryeministrit, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, gjithashtu u organizua një udhëtim 24-orësh i dhjetëra laboratorëve në Strizak, i cili mori mbështetje të gjerë morale dhe logjistike nga banorët e Labunishtës. Më pas patëm një mbulim të gjerë mediatik dhe mbështetje të drejtpërdrejtë nga OJQ-të dhe shoqatat e mbrojtjes së natyrës.Ne kemi pasur aktivitete dhe kontakte me institucionet europiane për mbrojtjen e natyrës dhe shëndetit të popullatës dhe gjithashtu kemi bërë thirrje për përshpejtimin e procesit të shpalljes së Malit Jablanica si një park kombëtarë. Faleminderit para së gjithash për këmbënguljen e anëtarëve të bordit dhe aktivistëve si dhe institucioneve që iu përgjigjën kërkesave tona dhe natyrisht Ministrit të Ekonomisë, Z. Kreshnik Bekteshi, i cili personalisht na vizitoi dhe na informoi mbi aktivitetet e Ministrisë së Ekonomisë në lidhje me kërkesat. Koncesionari AD Ilinden tërhoqi vullnetarisht koncesionin e Strizakut, dhe pjesa tjetër brenda 30 ditëve nga afati ligjor duhet të ndërpresë të gjitha aktivitetet e guroreve.