Bekteshi: Implementojmë modelin për efikasitet energjitik

Me politikat e reja te Ministrise se Ekonomise ne kuader te ligjit per efikasitet energjetik dhe vendosjen e kompanive ESCO, komunat dhe institucionet publike duke implementuar modelin e partneritetit publiko privat nuk do te bejne harxhime nga buxheti i tyre per:
• ndriçim publik
• rikonstruim te objekteve publike
• dhe projekte tjera per permiresimin e kualitetit te sherbimeve

Me kete, zvogelohen kostot dhe mbrohet ambienti jetesore!

#vazhdojme, shkruan Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në Facebook.