Bekteshi-Kovaçevski: Realizimi i shpejtë i projekteve dhe investimi në kapacitete të reja me rëndësi strategjike për stabilitetin energjetik

Ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi sot pati një takim pune me drejtorin e përgjithshëm të SHA Elektranave të Makedonisë së Veriut (ESM), Vasko Kovaçevski. Tema kryesore e këtij takimi ishin projektet që po zbatohen, si dhe
planet dhe investimet në të ardhmen në sektorin energjetik. Ministri Bekteshi informoi se Ministria e ekonomisë në bashkëpunim me SHA ESM në periudhën e ardhëshme do të punojë në realizimin e projekteve të parapara në
pjesën e burimeve të rinovueshme të energjisë, kryesisht në ndërtimin e centraleve fotovoltaike në termocentralin Oslomej dhe REK Manastir.

Tema e diskutimit midis ministrit dhe drejtorit ishin edhe masat e efikasitetit energjetik të cilat zbatohen përmes Ministrisë së ekonomisë, si dhe masa e re e Qeverisë për subvencionimin e invertorëve të ngrohjes që është planifikuar të zbatohet përmes SHA ESM. “Duke folur dhe shkëmbyer mendime, ide dhe sugjerime të të gjitha institucioneve, ne mund ta bëjmë SHA ESM një kompani edhe më të suksesshme në pronësi të shtetit, duke përmbushur të gjitha standardet ekologjike në përputhje me
legjislacionin evropian. Ne si Qeveri kemi filluar të promovojmë një masë të re mjedisore për të subvencionuar invertorë për ngrohje, të cilat do të zbatohen përmes SHA ESM. Masa, si pilot projekt, do të fillojë të zbatohet në katër qytetet më të
ndotura në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Shkup, Kërçovë, Manastir dhe Tetovën”, deklaroi Ministri Bekteshi.

Drejtori i Përgjithshëm i SHA ESM, Vasko Kovaçevski theksoi se qëllimi i takimit me ministrin Bekteshi ishte gjetja e mënyrave dhe ndërmarrja e hapave për të shpejtuar zbatimin e disa projekteve të rëndësishme për kompaninë shtetërore të energjisë.

“Ne si ESM kemi kërkuar një takim me ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshi në mënyrë që të diskutojmë disa projekte që janë të rëndësishme për funksionimin e kompanisë sonë, të cilat duhet të shpejtojnë dinamikën e tyre. Ne kërkuam ndihmë
për të përshpejtuar këto projekte nga pikëpamja e procedurave administrative, për të parë se çfarë mund të bëjë ministria si institucion, dhe çfarë është në kompetencën e tyre, për t’i përshpejtuar këto projekte. Konkretisht , bëhet fjalë për projekte në disa lokacione të reja për eksploatimin e qymyrit në kuadër të termocentraleve tona”; deklaroi Kovaçevski.

Në takim u diskutua edhe për përpjekjet për realizimin e projektit Çebren, si dhe letrën që me vendim të Qeverisë, SHA ESM i dërgoi R.së Bullgarisë, duke shprehur interes për të marrë pjesë në projektin Belene, me qëllim që shteti përmes ESM të sigurojë një portofol të gjerë të kapaciteteve të ndryshme të prodhimit për të siguruar në të ardhmen stabilitet në sektorin energjetik.