Bekteshi: Mbështetje teknike për zhvillimin e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve

Në Qendrën Informative të Delegacionit të BE-së, pjesë e konferencës përfundimtare të IPA – Projektit “Mbështetje teknike për zhvillimin e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve”, ku u prezantuan rezultatet e aktiviteteve të zbatuara, si propozim –ligji i ri për mbrojtjen e konsumatorit dhe Strategjia për mbrojtjen e konsumatorit 2019-2023.

https://www.facebook.com/MinisterKreshnikBekteshi/photos/pcb.1054219468096072/1054219061429446/?type=3&theater