Bekteshi pjesëmarrës në shënimin e përvjetorit të Institutit për teknologji Rochester në Kosovë

“Pjesë e solemnitetit në shënimin e përvjetorit të Institutit për teknologji Rochester në Kosovë në mesin e kolegëve të studimeve dhe shumë personaliteteve të shquara.

Një univeristet ndryshe që pastroi pluhurin e sistemeve arsimore të vjetruara dhe joproduktive dhe që sjell dritë në arsim si segment bazë për zhvillimin e një shoqërie.

Aty nga ku dalin vazhdimisht gjenarata të përgatitura me dije dhe aftësi për të pushtuar botën.” – thotë Bekteshi.