Bekteshi: Subvencionimi i vendosjes së pajisjeve me plin në vetura është një nga masat e Qeverisë kundër ndotjes së ajrit

“Gjithësej 767 qytetarë të cilët kanë aplikuar në thirrjen publike për subvencione për vendosje të pajisjes me plin në makina dhe kanë plotësuar kushtet deri në fund të javës në llogaritë e tyre do të kenë nga 18.000 denarë.

Subvencionimi i vendosjes së pajisjeve me plin në vetura është një nga masat e Qeverisë kundër ndotjes së ajrit. Vazhdojmë me tempo të fuqishme edhe vitin e ardhshëm.” – thotë Bekteshi