Biznesmenin shqiptarë nuk e ndaloi as Pandemia, gjithmonë afër diasporës

Biznesmenin e njohur shqiptarë Astrit Salihu i cili jeton dhe vepron në Gjermani por që veprimtaria e tij kryesisht është e vendosur në bartjen e kufomave në mbarë botën, nuk e ka ndalur aspak Pandemia, madje puna e tij më e madhe ka qenë pikërisht në këtë periudhë. www.atdheu.be

Lëvizjet e tij dhe të kompanisë që drejton kanë qenë kryesisht nga vendet e Europës në drejtim të Kosovës pasiqë shqiptarët që jetojnë jashtë në diasporë kanë shfrytëzuar shërbimet e kompanisë ‘Atdheu-Düsseldorf’ për të sjellë kufomat e të afërmve të tyre në vendlindje. 

https://www.facebook.com/v3.0/plugins/video.php?app_id=348280475330978&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df196cc56221a6c2%26domain%3Dzhurnal.mk%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fzhurnal.mk%252Ff34c4ac0eb70cae%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fatdheudusseldorf%2Fvideos%2F929444210545648&locale=en_US&sdk=joey&width=1400