Blerim Bexheti: ‘Muki’ po e tregon fytyrën e vërtet

Ish ministri i drejtësisë njëherit tashmë kreu i komunës së Sarajit nga rradhët e BDI-së Blerim Bexheti përmes një reagimi të tij është shprehur për akuzar e hedhura nga deputeti dhe nënkryetari i LSDM-së Muhamed Zeqiri.

“Gjatë angazhimit tim politik sidomos në sferën e jurisprudencës , kam qenë i fokusuar në drejtim të realizimit të reformave në drejtësi dhe gjyqësor por sidomos në drejtim të realizimit të parimit të përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në këtë sferë funksionimit të shtetit. Angazhimin tim nuk mund të vlerëson ndonjë “ muki “ por elektorati shqiptarë i cili më ka dhënë besimin në ciklet zgjedhore me votën e tyre. Jam angazhuar për këtë përfaqësim dhe jo si ky far “ muki “ për skenare dhe komplote policore , sidomos ndaj institucioneve të fesë islame, siç është ky skenar i fundit i “mukit”. Akti i fundit në BFI vetëm tregon fytyrën e vërtet të tij para opinionit. “Mukit“ e tillë i ka dënuar historia dhe këtë do ë bëjë përsëri se gjyqi i saj është më i drejti !

За време на мојот ангажман во политичкиот живот особено во правосудството, сум бил фокусиран во правец на реализација на реформите во судството, особено во правец на реализација на начелото на правична застапеност на албанците во ова сфера на функсионирање на државата. Мојот ангажман не може да го вреднува некој си “ муки “ туку албанскиот електорат кој ми ја дал довербата при сите изборни циклуси со нивниот глас. Сум бил ангажиран за правичната застапеност и не како овој некој си “муки “ за пилициски сценарија и завери , особено кон верските институции , каков што е последното сценарио на “муки “. Овие сценарија не можат да се засенат со инсинуации и клевети кои он ги прави цело време во јавноста. Последниот акт против ИВЗ само го покажува пред јавноста неговото вистинско лице . Ваквите “ муки “ историјата ги има казнето и ова повторно ќе го направи , затоа што нејзиниот суд е најмеродавен