Dogana do të marrë pajisje nga Drejtoria britanike për çështje doganore

Drejtoria doganore sot do të marrë donacion në pajisje për ndihmë gjatë kërkimeve dhe verifikimeve nga Drejtoria për çështje doganore dhe të ardhura të Mbretërisë së Bashkuar.

Në dorëzimin e donacionit në Ambasadën britanike në Shkup do të mbajnë fjalime Gjoko Tanasoski, drejtor i Drejtorisë doganore të Maqedonisë së Veriut, Dejvid Hantli, drejtor për operacione ndërkombëtare pranë Drejtorisë për çështje doganore dhe të ardhura të Mbretërisë së Bashkuar dhe ambasadorja britanike Rejçell Gallovej.