Edon Balidemaj rizgjedhet Nënkryetar i Komunës së Gucisë

Ne seancën e sotme të Kuvendit Komunal të Gucisë, një nder pikat e rendit të ditës ka qenë edhe dhënia e pëlqimit në Aktvendimin e emërimit te nënkryetarit të komunës nga Kryetarja e komunës. Gjithashtu, nënkryetari tjetër që është rizgjedh është Huso Brdakiq, nga partia e Gjukanoviq.

Për këtë pikë të rendit të ditës kanë votuar PER 20 nga 20 këshilltarët prezent, ku 6 nga ta janë të koalicionit shqiptar.

Edon Balidemaj e ushtroi këtë detyrë edhe në fund të mandatit të kaluar, kur u propozua nga Koordinatori i Alternatives Shqiptare – Guci, Myftar Balidemaj.

Balidemaj është nënkryetar edhe i Alternatives Shqiptare ne niveli të Malit te Zi, ka përfunduar studimet si bachelor i studimeve të sigurisë.

/Plava e Gucia Sot