Elezi: 26.2 milion euro nga Banka Botërore për lehtësim të tregëtisë dhe transportit në Ballkanin Perendimor

Me 26.2 milion euro nga Banka Botërore, infrastruktura do të përmirësohet, institucionet do të modernizohen dhe bashkëpunimi i tyre do të forcohet në mënyrë që të lehtësojë tregëtinë dhe transportin në Ballkanin Perëndimor, me nënshkrimin e marrëveshjes në mes Ministrisë së Financave dhe Bankës Botërore.

Ky është një projekt rajonal, në të cilin përveç vendit tonë, në fazën e parë do të përfshihen edhe Serbia e Shqipëria ndërsa në fazën e dytë do jenë Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova. Zv.ministrja e financave Dr. Shiret Elezi thekson se qëllimi i projektit është të zvogëlojë kostot e eksportit dhe importit dhe të shkurtojë kohën për tregëtinë ndërkufitare.

“Vlerësimi i Bankës Botërore është se me realizimin e projektit, kostot për eksport dhe import në rajon do të reduktohen me rreth 10%. E gjithë kjo do të kontribuojë në promovimin e tregëtisë, si dhe në rritjen më të lartë ekonomike në rajon”, sqaron kështu Elezi.

Ajo shton se projekti ka katër komponentë: Lehtësimi i lëvizjes së mallrave dhe shërbimeve në të gjithë Ballkanin Perëndimorë, Përmirësimi i efikasitetit dhe parashikueshmërisë së transportit, Përmirësimi i qasjes në tregun e lirë dhe investimeve si dhe Mbështetja e zbatimit të projektit.

Sa i përket komponentit të parë, Elezi njofton se koncepti i shallterëve të vetëm do të zbatohet përmes këtij projekti, që do të thotë se të gjitha procedurat e eksportit dhe importit, si dhe digjitalizimi i plotë i procesit, do të kryhen në një vend. Ajo shton se të ardhurat nga projekti do të përmirësojnë dhe zgjerojnë zyrat doganore në Qafë Thanë dhe Deve Bair.

Përndryshe, Projekti për lehtësimin e transportit dhe tregëtisë në Ballkanin Perëndimor është pjesë e bashkëpunimit katërvjeçar mes vendit tonë dhe Bankës Botërore. Kushtet e kredisë janë jashtëzakonisht të favorshme. Periudha e ripagimit është 12 vjet, me një periudhë mospagimi prej 4 vitesh dhe norma e interesit është 6 muaj për një interval fiks prej 0.85. Kjo do të thotë se tani interesi është 0.6%.