Elezi: Po bëhen zgjidhje të reja ligjore për të përmirësuar kushtet për tregëtimin e instrumenteve financiare

“Financimi i qëndrueshëm luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e efikasitetit ekonomik, prosperitetit dhe konkurrencës së një vendi. Koordinimi ndërmjet Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave është kyç për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiarë, i cili është një parakusht për rritje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme”, kështu theksoi zëvendësministrja e financave, Dr. Shiret Elezi në fjalimin e saj në tryezën e rrumbullakët në kuadër të takimit vjetor të Komitetit Drejtues të CEF në Moldavi me temën “Koordinimi efektiv i Bankave Popullore dhe i Ministrive të Financave”.

“Ministria e Financave në bashkëpunim me Bankën Popullore vazhdimisht punon për ligjet në fushën e bankave, tregun e kapitalit, operacionet e pagesave, operacionet e këmbimit valutor. Janë përgatitur zgjidhje të reja ligjore për të përmirësuar kushtet për tregtimin e instrumenteve financiare. Në të njëjtën kohë, është përgatitur një ligj i ri mbi shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave. Me miratimin e ligjit të ri pritet të rritet konkurrenca në operacionet e pagesave nëpërmjet hyrjes së lejuar në treg të institucioneve jobankare duke ofruar forma të reja pagesash bazuar në teknologjinë e IT-së”, theksoi kështu zv.ministrja Elezi.

Bashkërendimi i mirë i politikave ekonomike është pjesë e procesit të pranimit në BE dhe përfshihet në Kapitullin 17, me një grup punues të kryesuar nga Ministria e Financave.

“Në kuadër të këtij procesi, përfaqësuesit e Ministrisë së Financave dhe të Bankës Popullore dy herë në vit diskutojnë parashikimet makroekonomike me Komisionin Europian. Parashikimet publikohen më pas në publikimet rreth raporteve të pranverës dhe vjeshtës së Komisionit Europian, i cili gjithashtu përfshinë edhe vendet kandidate. Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe koordinim të Ministrisë së Financave dhe Bankës Popullore, në dhjetor të vitit 2018 ka pasur një strategji për trajtimin e kredive me probleme”, theksoi Elezi.

Duke folur për bashkëpunimin që ministria ka me Bankën Popullore, Elezi tregoi rëndësinë e Memorandumit të Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit në fushën e stabilitetit financiar dhe menaxhimin e krizave financiare. Sipas Memorandumit themeluar dhe Stabilitetit Financiar Komitetin që monitoron sistemin financiar, të identifikojë dhe vlerësojë rreziqet për stabilitetin financiar dhe të koordinojë dhe organizojë aktivitete të përbashkëta të Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave.

Në takimin vjetor të mbajtur në Moldavi, Bordi Drejtues i Qendrës për Pabarazinë Financiare duhet të konfirmojë raportin vjetor për 2018 dhe të shqyrtojë temat që lidhen me qeverisjen dhe programin. Në këtë takim marrin pjesë përfaqësues të lartë nga Ministritë e Financave dhe Bankat Qendrore nga vendet anëtare të CEF.