Elezi: Rritja e kredirejtingut nga FITCH dhe WIR2019 pasojë e politikave pozitive të Qeverisë

Agjencioni “Fitch” ka bërë vlerësimin e kredisë të Maqedonisë Veriore nga BB në BB +, me një perspektivë të qëndrueshme. Vlerësimi i kredisë në vend tregon shkallën e rrezikut të investimit në një vend dhe një nga treguesit kryesorë që merr në konsideratë investitorët potencial kur marrin vendimet e tyre.

“Kjo arritje e jashtëzakonshme do të ndikojë tek të gjithë investitorët që konsiderojnë të investojnë në rajon. Përmirësimi i Kredirejtingut ndikon pozitivisht në vendimet për investim në një vend edhe më tej do të ndikojë në rritjen më të lartë ekonomike, eksportet më të larta, punësim më të madh dhe paga më të larta, kështu do ketë standarde më të mira të jetesës për qytetarët. Përmirësimi i Kredirejtingut gjithashtu redukton koston e borxhit të qeverisë”, vlerësoi kështu zëvendës ministrja e financave Shiret Elezi.

Në raportin e Fitch theksohet se standardet e përmirësuara me mbështetje të qeverisë si në zbatimin e reformave për të rritur besimin se vendi nuk do të kthehet si në vitet e mëhershme. Fitch vëren se ky ndikim vjen si pasojë e përparimit në rrugën drejtë anëtarësimit në NATO dhe hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian, përparim ky që mbështet besimin e investitorëve dhe vepron si një spirancë për reformat dhe stabilitetin makroekonomik.

Raporti i Komisionit Europian me rekomandim për fillimin e negociatave gjithashtu komentohet për të pasqyruar përparimin e reformave në fushat kryesore edhe atë si sundimi i ligjit, drejtësia dhe administrata publike.

Maqedonia Veriore ka pasur rritjen më të madhe të investimeve në Ballkanin Perëndimor, vë në dukje “Raportin Botëror të Investimeve për 2019” në Raportin Botëror të Investimeve të UNCTAD-it 2019.

Raporti thekson se fluksi i investimeve të huaja direkte në vend është rritur me 260 për qind, nga 205 milionë në vitin 2017, investimet këtë vit janë rritur me tre herë, duke arritur në një rekord prej 737 milion dollarë.

“Ky sukses rendit këtë raport globale të investimeve për shkak të politikave të reja ekonomike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore në dy vitet e fundit, për herë të parë pas një periudhe të gjatë kohore të krijojë një atmosferë të favorshme dhe kushte reale të vendit të pozicionohet si një destinacion i qëndrueshëm i biznesit. Për pjesën më të madhe, qeveria ka një angazhim të fortë për të intensifikuar integrimin në BE dhe NATO dhe kështu ta pozicionojë vendin si një destinacion të qëndrueshëm afarist që siguron siguri ligjore dhe ekonomike për investitorët. Përfundimi i proceseve të reformave dhe zbatimi i politikave të reja ekonomike të Qeverisë e vendosë vendin si një nga destinacionet më tërheqëse për investime në mbarë Europën”, vlerëson kështu Elezi.