Elezi: Vazhdojnë investimet nëpër komunat e Maqedonisë

Zëvendësministrja e Financave, Shriet Elezi njoftoi se “Komunës së Sarajit i ndahen dhe 12.7 milionë denarë për adaptim dhe zgjerim të ndërtesës së komunës, në suaza të projektit të MSIP të financuar nga Ministria e financave dhe Banka Botërore.

Ajo shton se disa muajve është bërë furnizimi me makinerinë speciale për mbledhjen e mbeturinave dhe kontejnerëve për mbledhje të mbeturinave në vlerë prej 7.3 milion denarë në gjithë territorin e komunës dhe me këtë investimi në komunën e Sarajit, sipas Elezit, tejkalon 19.6 milion denarë, njofton Telegrafi Maqedoni.

“Shfrytëzues të këtyre granteve janë gjithsej 78 komuna prej të cilave 61 janë komuna rurale ndërsa 17 janë komuna urbane. Me mjetet e Bankës Botërore dhe IPA grantin financohen projekte infrastrukturore që sigurojnë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, zhvillimin social dhe territorial të vendit dhe ndikojnë në zvogëlimin e dallimeve rajonale përmes ndërtimit dhe përmirësimin e infrastrukturës e mjediseve rurale. Që nga muaji korrik i vitit 2018, të gjitha 78 komunat nënshkruan marrëveshje për IPA grant me Ministrinë e Financave, me ç’rast disa komuna marrin pjesë me më shumë se një nën-projekt dhe kanë projekte në faza të ndryshme të zbatimit dhe e gjithë kjo konfirmon angazhimin e Qeverisë për të mbështetur projektet e ndryshme të komunave në vend”, sqaron mes tjerave zëvendësministrja Elezi.