Falë Selamit, vendet rurale drejt zhvillimit

Së pari here ndodhë që një institucion shumë i rëndësishëm të udhëhiqet nga kuadro i BDI-së, me person i ngritur profesionalisht dhe me një të kaluar të pastër
zv.Drejtori Abdul Selam Selami gjithmonë në ndihmë të bujqve për të lehtësuar dhe modernizuar punën e tyre.

Agjencia për përkrahje në bujqësi dhe zhvillim rural është formuar nga qeveria e RM është organ në vete dhe momentalisht postin zëvendës drejtor e gëzon Abdul Selam Selami një djalë i ri dhe me shumë suksese dhe punë.

Theks të veçantë ju dha bujqve dhe zhvillimit rural.
Zhvillimi i vendeve rurale, rruga Bogovinë-Sedllarcë e Epërme.

Pollogut ja ndau hisen e vet nga buxheti për zhvillim rural.
Gjitha Komunat që gravitojnë në Pollog ndajnë hisen e vet nga buxheti i ndarë për zhvillim rural me vlerë mbi 220 milion denar.

Punimet në fshatin Lisinçani të Komunës së Plasnicës.
Intenzivisht punohet në Rrugën deri në fshatrat Patishka Rekë dhe Drzhillovo.

Në Nerasht të Tearcës punohet intenzivisht në rrugën që lidh Nerashtin me Jegunovcin

Punohet nga gjitha anët në të mirë të banorëve të fshatrave të Pollogut

Nënshkroi kontratat e para për furnizim me bagëti mbarështuese.

U paguan mbi 98 milion denarë subvencione për të gjithë bujqit e regjistruar

Stafi jonë duke hulumtuar në profilin e Selamit vërejti një fotografi dhe një tekst në të cilin na dëshmon që është Shërbëtor i popullit me një thënie

Politikani është shërbëtor i popullit , e jo populli shërbëtor i politikanit ! Kërkoni këshillën e pleqve, sepse sytë e tyre kanë fiksuar fytyrën e viteve dhe veshët e tyre kanë dëgjuar zërat e jetës.

Mbi 200 projekte të cilat Agjencia për mbështetje financiare dhe zhvillim rural ju dha dritë të gjelbërt:
-ndërtim të rrugëve nëpër fshatra,
-rekonstruim të rrugëve të ndërtuara para disa dekadave,
-ndërtim të ujësjellësve dhe kanalizime,
-ndërtim të qendrave rekrativo-sportive apo Qendrave për kulturë nëpër fshatra,

-Ndërtimi i tregjeve të gjelbërta,
Dorëzimi i Kartelave për “naftë të gjelbër për 55.000 bujq
Gazi Babë – për 1225 persona fizik ose juridik,
Karposh – 383 persona fizik ose juridik,
Çair – 339 persona fizik ose juridik,Kisella Vodë – 290 persona fizik ose juridik

Nga rajoni i Strugës, Ohrit, Kërçovës, Dibrës, Makedonski Brod-it dhe Pllasnicës
Për 2156 bujqë të rajonit te Resnjës.
Për 4040 bujqë të rajonit të Kumanovës dhe Likovës
Rajonit te Pollogut

Tetovë – për 1799 persona fizik ose juridik,
Gostivar – 326 persona fizik ose juridik,
Bogovinë -246 persona fizik ose juridik

Stafi jonë ju përgëzon për punën tuaj, dhe shpresojmë se je një shembull siç duhet të jetë një zv.Drejtor, Drejtor apo ndonjë funksionarë.