Faleminderit për besimin, aktivistë të dashur

Përveç aktiviteteve të mia të dendura shumëdimensionale profesionale, një kohë të gjatë vullnetarisht merrem me humanitet në rolin e udhëheqësit të Organizatës “El Hilal”, e para në sektorin civil ne Maqedoni.
Sot kuvendarët, nga gjithsejt 16 degët, ma dhanë edhe një mandat që t’i prij kësaj organizate, e cila në nënqiellin tonë përveç aktiveteve humanitare njihet edhe si kontribuese në proceset demokratike dhe zhvillimin e aspektit multikulturor, multinacional dhe multikonfesional në vend.
Faleminderit nga zemra, të dashur aktivistë për besimin e dhënë.
Na priftë e mbara!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450618402431195&set=pcb.450618985764470&type=3&theater