Fatmir Dehari pjesë e aktivitetit “SPEAK THROUGH ART” në Kërçovë që realizohet nga USAID

Kryetari i Komunës së Kërçovës Fatmir Dehari pjesë e aktivitetit ” SPEAK THROUGH ART” në Kërçovë që realizohet nga USAID.