Fatmir Izairi:Ky ekip skalitin kandidaturën time për Kryetar të Komunës së Zhelinës

Ekipi i përzgjedhur nga struktura për listën e këshilltarëve.

Ky ekip si dhe të gjithë ata që na besuan dhe janë në krye të detyrave, skalitin kandidaturën time për Kryetar të Komunës së Zhelinës nga rradhët e BDI-së

 1. SHEVAL SULEJMANI, Dëbërcë
 2. ZEQIJE BAJRAMI, Trebosh
 3. AJREDIN SADIKI, Llërcë
 4. AIDA AVDIJA, Pallaticë
 5. NASER MISLIMI, Strimnicë
 6. ELEZ SEJDIJA, Cerovë
 7. BEKIM SINANI, Grupçin
 8. RIAN AMITI, Merovë
 9. EMINE NEZIRI, Zhelinë
 10. FATIHANA AVDIJA, Pallaticë
 11. MUMIN XHELILI, Leshincë e Poshtme
 12. AMINA DAUTI, Strimnicë
 13. BLERIM FEJZULI, Uzurmisht
 14. SIHANA ZULBEARI-LIMANI, Dëbërcë
 15. GZIME ALILI, Zhelinë
 16. SHEFAT ADILI, Trebosh
 17. AMIRA ASHIMI, Zhelinë
 18. FATIME SHABANI, Pallaticë
 19. LABINOT TAHIRI, Trebosh