FEKOM shpall konkurs për një vend të lirë pune, kërkohet administratorë/e

FEKOM Fabrika për prodhimin e elementëve të betonit shpall konkurs për një vend të lirë pune.
Kërkohet një administratore, e diplomuar për ekonomi, që njeh punën në programet përkatëse poashtu komunikon dhe shkruan gjuhën shqipe dhe maqedone.
Kandidatja duhet të plotësoi kushtet e lartëpërmendura, poashtu të jetë e aftë për punë ekipore, të jetë komunikative dhe të mund të menaxhoi kohën për punë në presion.
Punëdhënësi garanton kushte dhe korrektësi maksimale
Kandidatet e interesuara mund të paraqiten në numrin e telefonit: 070 348 228