FEKOM shpall konkurs për një vend të lirë pune, kërkohet një administratorë/e

FEKOM Fabrika për prodhimin e elementëve të betonit shpall konkurs për një vend të lirë pune.
Kërkohet një administrator/e, i/e diplomuar për ekonomi, që njeh punën në programet përkatëse poashtu komunikon dhe shkruan gjuhën shqipe dhe maqedone.
Kandidati/ja duhet të plotësoi kushtet e lartëpërmendura, poashtu të jetë i/e aftë për punë ekipore, të jetë komunikativ/e dhe të mund të menaxhoi kohën për punë në presion.
Punëdhënësi garanton kushte të mira pune dhe korrektësi maksimale
Kandidatët e interesuar mund të paraqiten në numrin e telefonit: 070 348 228