Fondi pensional: Komisioni invalidor nuk do të punojë deri me 24 mars

Fondi për sigurime pensionale dhe invalidore njofton qytetarët se për shkak të masave parandaluese për përhapjen e COVID-19, Komisioni invalidor pranë këtij institucioni nuk do të realizojë kontrolle mjekësore deri me datën 24 mars të vitit 2020. Nga Fondi pensional shtojnë se qytetarët me kohë so të njoftohen për fillimmin me punë të Komisionit ionvalidor.Qytetarët do të mund të paraqesin kërkesat e tyre për realizimin e të drejtave ligjore përmes aplikimit elektronik, si dhe në sportelet e Fondit.