I pari i Kërçovës uron Kurban Bajramin

Mëshira e të Gjithmëshirshmit mbuloftë të gjitha gabimet e paqëllimshme e na shtoftë durimin, dashurinë ndaj njeri-tjetrit, respektin e ndërsjelltë, dëshirën e bashkëpunimit e mirëkuptimit gjithnjë duke lënë gjurmë shembullore te të rinjtë, vyrtyte të larta me të cilat i Madhërishmi do të ishte i kënaqur e do të shtonte edhe më shumë ndihmën e vet ndaj nesh të dobtive, e të pafuqishmive.

Gëzofshi e festofshi gjithmonë me bekimin e Zotit Fuqiplotë !