Institucionet para sfidës së zbatimit të shqipes si gjuhë zyrtare

Hyrja në fuqi e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë u mundëson një komunikim të zgjeruar me të gjitha institucionet e shtetit, qoftë ato të pushtetit qendror apo atij lokal, por gjuhëtarët thonë se sfidë më vete do të paraqesë zbatimi praktik i të njëjtit.

Përderisa nga Qeveria nuk japin të dhëna të sakta se sa do të kushtojë që të gjitha institucionet ta zbatojnë Ligjin për përdorimin e gjuhëve, ekspertët e këtë lëmi thonë se shteti duhet të dalë me një analizë të mirëfilltë rreth kostos së jetësimit të ligjit në të gjitha institucionet e shtetit dhe këto mjete t’i drejtojë në përforcimin e kapaciteteve të institucioneve me kuadër profesional.

Arlind Farzi, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës thotë se miratimi i Ligjit për gjuhët, është një hap i rëndësishëm për ecjen e shtetit drejt vlerave të përbashkëta evropiane.

Ai shton se Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, i vë të gjitha institucionet e shtetit përballë një sfide të madhe.

“Ajo çka duhet shteti të bëjë, është të krijojë grupe pune me ekspertë, profesorë universitare – njohës të problemeve të lartpërmendura, të konsultohen me emrat më eminentë të fushës së gabimeve drejtshkrimore nga Shqipëria e Kosova, të konsultohen katedrat e gjuhëve në Universitetin e Tetovës dhe Universitetit të Evropës Juglindore, institutet e gjuhës dhe fushës së përkthimit, të krijojnë mekanizëm mbrojtës juridik dhe të sanksionojë përdorimet e gabuara gjatë shkrimit, të nivelizojë llojet e dënimeve, të punësojë studentë më të mirë të diplomuar në fushën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, të punësojë përkthyes më të mirë dhe njohës të problematikave të përkthimit”.