ITSHKSH ndër katër institucionet që nënshkruajnë marrëveshje në Zvicër

Sot në Lucern të Zvicrës është nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, të përfaqësuar nga drejtori, dr.Skender Asani, Arkivit Shtetëror të Kantonit të Lucernit – të përfaqësuar nga drejtori, dr.Jürg Schmutz, Shtëpisë Përkujtimore të Nënës Terezë – Shkup, të përfaqësuar nga drejtori,Arjan Asllanaj, dhe Institutit Shqiptar në St. Gallen në Zvicër – të përfaqësuar nga drejtori,Dr. Albert Ramaj.

Me këtë protokoll bashkëpunimi do të mundësohet që me mijëra dokumente, që kanë të bëjnë me jetën dhe veprimtarinë e Nënës Terezë, të merren edhe nga Departamenti i Hulumtimit të Trashëgimisë së Nënës Terezë, që sapo është themeluar nga ITSHKSH.

Po ashtu Arkivi i Lucernit – përmes këtij memorandumi – ia ka dhuruar Shtëpisë
Përkujtimore të Nënës edhe disa dokumente origjinale, të shkruara nga dora e Nënës Terezë,
që do të qëndrojnë si pronë e përhershme e shtëpisë muze në Shkup.
Po theksojmë se ky arkiv është ndër më të pasurit në Europë, ndërsa mund të jetë i vetmi që ka tubuar aq shumë fakte që kanë të bëjnë me Nënën Terezë. Andaj nënshkrimi i këtij
memorandumi hap një faqe të re në njohjen e saj dhe një mundësi të madhe që të njihen
detaje që opinioni shkencor shqiptar do t’i lexojë për herë të parë.