Ja sa do të kushtojnë zgjedhjet!

Votues nga Liqenasi dhe qytetarë që kanë vdekur figurojnë akoma në listën zgjedhore. Kështu ka informuar në një intervistë për REL, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Oliver Derkovski, i cili tha se për komisionin, lista është e pastër në atë masë që lejon situata, pasi është një proces i vazhdueshëm.

Ai tha se në listë zgjedhore gjenden të gjithë qytetarët që kanë nënshtetësi dhe që janë mbi 18 vjeç dhe procedurat administrative që udhëhiqen në Ministrinë e Punëve të Brendshme për marrjen e dokumenteve personale nuk janë në kompetencë të KShZ.