Ja sa para pritet të shpenzohen për regjistrimin e popullsisë

Regjistrimi vonohet për një vit, por metodologjia dhe kostot e vlerësuara mbesin. Buxheti i vitit 2020 duhet të sigurojë rreth 3,5 milion € për softuer, kompjuterë dhe pajisje të tjera, dhe deri në vitin 2021 do të kërkojë edhe rreth 5 milion € kryesisht për shpenzime personale. Edhe nëse ka një ndryshim në fuqinë e zgjedhjeve, metodologjia duhet të mbetet sepse ajo bëhet sipas standardeve botërore, thotë drejtori i statistikave Apostol Simovski dhe bën thirrje që Ligji i Regjistrimit të miratohet deri në Vitin e Ri, përcjell FLAKA.

Nuk duhet të ketë dilema se grafikoni i nacionalitetit në pyetësorin e regjistrimit duhet të mbetet, thotë Ana Çupeska, profesoresha e fakultetit juridik në Universitetin Juridik në Shkup. Për të është e gabuar të ndërlidhet çdo përqindje të përfaqësimit me të drejtat e marra në bazë të Marrëveshjes Kornizë.

Regjistrimi u përgatit për prillin e vitit 2020, pas një regjistrimi provë në qershor të këtij viti. Tani statistikat kërkojnë një vonesë një vjeçare sepse është e pamundur të arrihet në të njëjtën kohë me zgjedhjet. Regjistrimi 2021 ishte një nga kërkesat kryesore të opozitës gjatë bisedimeve në grupet e punës që nuk po përmbushen tani. Në vend nuk ka pasur regjistrim të popullatës që nga viti 2002, dhe rëndësia e një operacioni të tillë statistikor, veçanërisht për anëtarët e komuniteteve, u diskutua gjithashtu në Forumin Pjesëmarrës.