Kasami – Arifit: Do e rikthej qytetin në gjendje të duhur, do ndërtojmë me plan dhe sipas ligjit

Tetë vjet Teuta Arifi nuk ka qen në gjendje të sjell planin urbanistik gjeneral.

Ne do të sjellim edhe planin gjeneral edhe planin detal, që qytetarët të mund të ndërtojnë të lirë.

Nuk do të lejojmë që qytetarët të reketohen apo të kushtëzohen për ndertim, por të ndërtojnë sipas ligjit me plan.