Këshilli i Ambasadorëve: Zgjerimi dhe reformat duhet të jenë procese paralele

”Këshilli i Ambasadorëve” beson edhe se përfshirja e parimit të kthimit të procesit (reverzibilitetit) do t’i motivojë vendet kandidate të fillojnë dhe zbatojnë reformat në praktikë, transmeton SlobodenPecat.

Shoqata për politikë ndërkombëtare “Këshilli i Ambasadorëve” në njoftimin e sotëm për shtyp mirëpret ri-afirmimin e perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor në non-pejperin francez që u është dërguar vendeve anëtare të Unionit.

– “Këshilli i Ambasadorëve” vlerëson shumë konstatimin e theksuar në non-pejperine lidhjet e ngushta me BE janë mënyra e vetme që vendet e Ballkanit Perëndimor të ndërtojnë ose konsolidojnë shtetet bazuar në rregullin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. “Këshilli i Ambasadorëve” është i bindur se arritja e këtyre qëllimeve kërkon që vendet anëtare të BE-së të mbështesin aspiratat dhe arritjet evropiane të vendeve kandidate përmes formave dhe instrumenteve të ndryshme, gjë që nuk ndodhi në Samitin e fundit të Këshillit Evropian të mbajtur në tetor të këtij viti. vit, thuhet në deklaratë.

Këshilli konsideron se procesi i zgjerimit nuk është i vetmi që e bën Bashkimin joefektiv dhe “praktikisht të pasuksesshëm në trajtimin e sfidave globale të kohës, të tilla si krizat globale ekonomike, mbrojtja dhe siguria evropiane, lufta kundër terrorizmit botëror dhe krizat e refugjatëve të imponuara mbi të. Evropa si rezultat i paqëndrueshmërisë së rajoneve të tëra në botë”.

– Ne e pranojmë si realitet deklaratën se Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në shumë fusha, përfshirë fushën e zgjerimit, por besojmë se zgjerimi nuk duhet të ndalet derisa të përfundojnë reformat e dëshiruara në teori dhe praktikë. të negociatave dhe negociatave brenda Bashkimit deri në miratimin e tyre përfundimtar. Ne besojmë se zgjerimi dhe reformat duhet të jenë procese paralele, thekson shoqata.

“Këshilli i Ambasadorëve” beson se angazhimi i Francës i shprehur në non-pejperin që zgjerimi në të ardhmen duhet të shkojë më ngadalë dhe më me cilësi nuk ka asnjë bazë në realitet, sepse jo vetëm proceset afatgjata janë me cilësi më të mirë, sepse një qasje e tillë mund të sjellë edhe rezultate të kundërta.

– Përkatësisht, zgjerimi për Republikën e Maqedonisë ishte proces pothuajse dy dekada të integrimeve evropian të shantazheve, shpresave, negociatave dhe marrëveshjeve, përmbushja e reformave për të përfunduar përfundimisht në dështim duke bllokuar padrejtësisht atë proces vetëm nga një shtet anëtar. “Këshilli i Ambasadorëve” mendon se procedura e grupimit të temave në negociatat e blloqeve tematike (si në jo-piper) do të jetë e dobishme në vend të kapitujve të shumtë deri më tani. Këshilli gjithashtu beson se sigurimi i hyrjes në fondet strukturore në fushat ku përparimi po bëhet nga vendet kandidate do të inkurajojë dhe motivojë procesin, shtohet deklarata.

“Këshilli i Ambasadorëve” gjithashtu beson se futja e parimit të kthyeshmërisë (reverzibilitetit) do të motivojë vendet kandidate për të zbatuar më me guxim për të realizuar reformat në praktikë, pasi kjo do të vendos theksin në meritat dhe arritjet individuale të vendeve kandidate. një sistem meritash që nuk do të varet nga kushtet gjeopolitike dhe ngecja e reformave në vendet e tjera kandidate.

– “Këshilli i Ambasadorëve” i mirëpret angazhimet e shumë vendeve anëtare të BE-së dhe udhëheqësve të institucioneve evropiane që Unioni në Mars 2020 të kthehet për të caktuar një datë për negociatat për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Republikën e Shqipërisë dhe shpreson që këtë herë procesi do të jetë i suksesshëm, është konkluzioni i deklaratës së “Këshillit të ambasadorëve”.