Këshilli Komunës së Kërçovës ndau 12 000 euro ndihm për të dëmtuarit nga tërmeti!