Këto janë produktet që lirohen nga taksa 100%

Analisti Armend Muja i ka bërë një analizë vendimit të kryeministrit Kurti për heqjen me kushte të taksës 100%.

Këto janë produktet që do të lirohen nga taksa 100%:

Vendimi per Taksen (Pika 1): Ne piken 1 te Vendimit te Qeverise Kurti thuhet se qe me 15 mars do te hiqet tarifa 100% ndaj lendes se pare. Nuk duket se ka ende ndonje klasifikim te importeve qe perbejne lenden e pare sipas HS Klasifikimit. Por, perafersisht, kjo nenkupton se tarifa 100% eshte hequr ndaj rreth 50% te importeve nga Serbia. Pra, nga 15 marsi importet si metale baze, dru, xham, qeramike mund te lirohen nga detyrimi tarifor (Grafikon Kalter). Produktet finale ushqimore qe me pare jane servuar ne supermarket lirohen ne fazen e dyte (1 prill) – nese jane plotesuar parakushtet e listuara ne Vendim.