KRRE: Të mos shkyçen konsumatorët e rrymës, ujit dhe ngrohjes për shkak të faturave të papaguara

Komisioni Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime Ujore (KRRE) iu rekomandon kompanive ushtruese të veprimtarive energjetike, si dhe ndërmarrjeve publike që janë ofrues të shërbimeve ujore drejtë qytetarëve, në dy javët e ardhshme të shkyçen qytetarët nga sistemet adekuate për furnizim me energji elektrike, energji të ngrohjes dhe ujë për shkak të faturave të papaguara.

Duke e pasur parasysh vendimin e Qeverisë për parandalim të përhapjes së koronavirusit dhe pandemisë që është shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, thonë nga KRRE, me këtë rekomandim kemi për qëllim që t’iu tregojmë kompanive dhe ndërmarrjeve publike puna e të cilave është nën kompetencën tonë që të tregojnë humanitet dhe t’iu përmbahen aktiviteteve të cilat do të ndikonin ndaj shëndetit të njeriut.

“Në këtë situatë të jashtëzakonshme me Kovid-19, kur është shpallur pandemi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ka vendim nga Qeveria për parandalim nga përhapja e koronavirusit, Komisioni Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime Ujore, para së gjithash, përgjegjësi, por edhe obligim për mbrojtje të konsumatorëve dhe për këtë rekomandon në dy javët e ardhshme kompanitë ushtruese të veprimtarive energjetike, si edhe ndërmarrjet publike që janë ofruese të shërbimeve ujore, të përmbahen nga shkyçja për shkak të faturave të papaguara”, deklaroi Marko Bislimovski, kryetar i Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime Ujore.