Kryetari Blerim Bexheti në prezencë të ministrit të Financave Fatmir Besimi sot bënë hapjen solemne të objektit të komunës.

Ministri Besimi dhe Kryetari Bexheti vizituan objektin dhe të gjitha zyrat, përshëndetën administratën dhe nga afër pan kushtet për punë.

Me mbindertimim dhe adaptimin e objektit komunal janë krijuar kushte të volitshme për administratën dhe për kryerjen sa më efikase të shërbimeve, kto mjete janë siguruara nga ministria e Financave programa MSIP 2, ne jemi të kënaqur që kemi mundur të ndihmojmë komunën e Sarajit theksoi ministri Besimi

Kryetari Bexheti përshëndeti të pranishmit falemenderoi ministrin Besimi dhe Bankën Botrore nêpërmjet programës MSIP 2 për bashkëpunim e shkëlqyeshëm me shpres se ki bashkëpunim do të vazhdon edhe në të ardhmen.
Përveç mjeteve nga huamarja nga Banka Botrore gjithashtu janë ndarë mjete nga buxheti vetanak i komunës për rekonstruimin dhe renovim të hapsirave egzistuese.

Në hapjen e objektit të ri, mori pjesë Zv.ministri i Transportit dhe Lidhjeve z. Bekim Rexhepi, sekretari shtetror Selajdin Beluli dhe këshilltarët komunal.