Kuvendi në kërkim të “xhelatëve” të korrupsionit

Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve vazhdoi realizimin e intervistës me kandidatët e paraqitur në Konkursin për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit.

Deri më tani, janë intervistuar rreth 20 kandidatë nga gjithsej 80 kandidaturat e paraqitura. Kandidatët janë të profileve dhe me përvoja të ndryshme.

Nga gjithsej 80 kandidaturat e paraqitura, 22 nuk i plotësojnë kushtet, ndërsa një aplikacion është tërhequr para kohe. Intervistimi i kandidatëve pritet të përfundojë deri të mërkurën, Kuvendi të zgjedh përbërjen e re të Komisionit, përkatësisht kryetarin dhe gjashtë anëtarët, me mandat pesëvjeçar.