Lajmërim për varrimin e Mulla Mahmut ef. Asllanit

Lajmërohen të gjithë besimtarët se:

  • Duaja për merhumin, mulla Mahmud efendiun, do të bëhet nesër (22.06.2021) në ora 16:00 te shtëpia e tij,
  • Namazi i xhenazës do të falet pas namazit të Iqindisë në xhaminë e Pashës,
  • Varrimi i merhumit do të bëhet te varrezat e qytetit.
    Allahu Fuqiplotē merhumit varrin ia bëftê një bahçe xhenneti!