“Lëvizja për ajër të pastër” nesër bllokon deponinë Drislla

Të nderuar përfaqësues të mediumeve, “Lëvizja për ajër të pastër” të premten, në orën 12:05 do të bllokoj para derës së emituesit më të madh potencial të DIOXIN-it dhe FURAN-it, “Drisla”, për 15 minuta.

Ne kërkojmë: 1. Të ndryshohet rregullorja për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, duke e harmonizuar atë me normat e BE-së (dioksinatet, formaldehidet, furanet). 2. Rregulloret për emetimet industriale dhe aplikimi i praktikave më të mira të prodhimit për atë sektor, duhet të miratohen sa më shpejt që të jetë e mundur. 3. Ndërprerja e marrëveshjes me koncesionerin italian, për shkak të dështimit dhe mosrealizimit asgjë nga marrëveshja. Ne japim një afat prej 15 ditësh për të përmbushur këto kërkesa. Në rast mos përmbushjeje, hapi tjetër është bllokimi i Qytetit të Shkupit dhe ngritja e një padie.