Mark Nikollë Pjetrushi Lulgjuraj nga Amerika i rikthen energjinë elektrike muzeut në Tuz

Dy ditë më radhë Muzeumi Etnografik   Shqiptar në Lekaj të Tuzit  në Mal të Zi dhe pronarët e tij  Shtjefen dhe Gjyste Ivezaj , dy të moshuar mbi 80 vjecarë kanë perjetuar  errësirën e natës si  pasoj e nderprerjes së  energjisë elektrike. Ka qenë sensibilizimi i medjave, ç’ka ka bërë që mjaftë shqiptarë zëmërmirë  të  kontribuajnë  financiarisht për të paguar faturën e    energjisë elektrike.

Për dy netë  me radhe   shtepia muze në Lekaj të qytetit të Tuzit në Mal të zi, së  bashku me dy pronarërt e saj kanë përjetuar   errësirën e netve të gjata, kjo si pasoj e   nderprerjes së energjisë , pikrisht si mos mundësi  për të paguar faturen. Kjo mosmundësi e pronarve Shtjefen dhe Gjyste Ivezaj ,dy pensionist  me një pënsion minimal  , ka bërë që të penalizohej me errësirë , duke  bërë dritë  me  flakët e zjarrit  në mjediset e jashtme të shtepisë muze.

Ndaj ka qënë sensibilizimi ibërë nga medjat ,çka zëri  trishtues i Shjefen Ivezaj si  rrjellojë e mospageses së fatures nuk ka rënë në vesh të  shurdhër , por   i pari që ka trokitur  me financimin prej  1000 dollar ka qënë MARK NIKOLLË PJETRUSHI LULGJURAJ  NGA AMERIKA. Kështu informon vet Shtjefen IVezaj i cili e falenderon peërzëmërsisht, mbasi tashmë falë kësaj ndihme energjia është riktyhyer  në muzeumin etnografik  në Lekaj të Tuzit.