Më datë 29 Janar BDI llogaridhënie para banorëve të Cairit