Mesazhi i Fitër-Bajramit 2019 (1440) Nga Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i BFI

Mesazhi i Fitër-Bajramit 2019 (1440) Nga Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut
https://www.facebook.com/sulejmanrexhepiofficial/videos/414877426027034/
https://www.youtube.com/watch?v=Imjd4Dc8Xlc