Miloshev: Me ndryshimet e reja ligjore ju dalim në ndihmë pacientëve

Dalim në ndihmë të gjithë nevojave të pacientëve varësisht nga nevojat e tyre, qytetarët e komunave më të vogla do të përfitojnë ndihmë shëndetësore të specializuar sipas ligjit, përmes udhëzimeve nga specialistët në spitalet regjionale në Shtëpitë e shëndetit ku mungon kështu kuadër professional, kështu ka deklaruar sekretari shtetërorë në ministrinë e shëndetësisë Vladimir Miloshev.

Sipas tij, po ndryshon koha kur specialist duhet të përpunojë në atë institucion pas mbarimit të specializimit në kohëzgjatje të njejtë sa ka zgjatur specializimit, si dhe ulja e mjeteve që duhet të kompenzohet specializanti nëse para kohe e lëshon institucionin shëndetësorë, ka sqaruar Miloshev.