Ministri Ademi: Bashkë me komunitetin akademik mund të bëjmë më të mirën për gjendjen e arsimit në vend

“Këshillat dhe sugjerimet e profesorëve universitarë sigurisht se janë të një rëndësie të veçantë për mua si ministër i Arsimit dhe Shkencës.

Besoj se bashkë me komunitetin akademik mund të bëjmë më të mirën për gjendjen e arsimit në vend.” – thotë Ademi.