Ministri Ademi: Gjatë udhëheqjes 7 mujore ulëm borxhin për 2.5 milion euro

Gjatë udhëheqjes sonë 7-mujore me Ministrinë e Kulturës:
– E ulëm borxhin e Ministrisë për 2,5 milionë EUR;
– Realizimin e investimeve kapitale e ngritëm nga 30% në 85%;
– E pasuruam jetën kulturore, duke mundësuar aktivitete të përditshme kulturore.
#kulturëpërtëgjithë

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2203506073005170&set=a.652391208116672&type=3&theater